ACO KerbDrain

ACO KerbDrain

ACO KerbDrain je ivičnjak sa integrisanim kanalom od polimernog betona u jednom elementu. Sistem nudi slobodu pri projektovanju i oblikovanju saobraćajnica, parkirališta, kružnih tokova ili autobusnih stanica. Sistem nudi veliki izbor standardnih dimenzija i profila gotovih elemenata, ugradnja je jednostavna, bilo da se radi o gradskim ili magistralnim putevima. Klasa nosivosti D400 u skladu sa BAS EN 1433.

 

Ivičnjak sa integrisanim sistemom odvodnje:
  • Dvije funkcije u jednom monolitnom elementu
  • Bez odvojivih elemenata – siguran od vandalizma
  • Predviđen za ugradnju u gradskim zonama kao i na magistralnim putevima
  • Posebni radijalni elementi za kružne tokove
  • Klase nosivosti od A15 do D400, u skladu sa BAS EN 1433.