08 Nov 2015

Posebno prilagođen strukturi YTONG materijala, bijeli tankoslojni malter se upotrebljava za zidanje YTONG sistemom gradnje.

 • suha smjesa za mješanje
 • brza i jednostavna priprema
 • minimalan utrošak vode
 • jednostavno nanošenje maltera
 • tankoslojni nanos 1-3 mm
 • bez termo mostova na fugama
 • velika čvrstoća zida
 • Ytong2 Kes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošto je posebno prilagođen strukturi YTONG materijala, upotrebljava se za zidanje YTONG blokovima i elementima. Malter se spravlja dodavanjem suhog praha iz vrećice u vodu i njihovim miješanjem električnom YTONG mješalicom. Za izradu 1 kg gotovog maltera koristi se 0,26 l vode, ili za cijelu vreću 6,5 l vode. Na blok se nanosi posebnim lopaticama (iz seta YTONG alata) u debljini max. 3 mm. Samo nanesen na blok u sloju debljine < 3 mm omogućava da zid zadovolji tražene termičke karakteristike. Jedini je tankoslojni malter koji u svemu odgovara gradnji YTONG blokovima i elementima i kao takav se mora i primjenjivati u YTONG sistemu gradnje. Inače, izrađuje se u bijeloj boji.

Karakteristike

 • Brza priprema (5 minuta)
 • Mala potrošnja i priprema na mjestu zidanja
 • Jeftiniji nego klasični malter za zidanje
 • Priprema bez mješalice
 • Veća vezivost od klasičnog maltera za zidanje

Post a comment